Weboldalunk sütiket használ, hogy látogatóinknak a legjobb élményt nyújtsuk. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a sütik használatába! További információk

Adatvédelmi tájékoztató

Célok, elvek

Az adatkezelés elsődleges célja az online rendelés teljesítése. Az adatkezelés célja, hogy az általunk működtetett weboldalon, a www.freytagberndt.hu-n kezelt személyes adatokat az előírt törvényi szabályoknak megfelelően dolgozza fel.

A szabályok kialakításakor a 2011. évi, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló CXII. törvényt vettük alapul.

Weboldalunk böngészése során semmilyen személyes azonosításra alkalmas adatot nem rögzítünk. Személyes adatokat (név, cím, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám) akkor rögzítünk, ha azokat a webáruházunkban rendelés során, rendelés teljesítése érdekében megadta.

Az adattovábbításról

Mint adatkezelők jogosultak és kötelesek vagyunk minden olyan rendelkezésére álló és általunk szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, ha az adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé.

Kik férnek hozzá az adatokhoz?

A megadott személyes adatokhoz a szolgáltató Freytag-Berndt Budapest Kft. (1141 Budapest, Szugló utca 83-85), és a webáruház technikai hátterét biztosító Recrovit Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 75.) fér hozzá.

Amennyiben a www.freytagberndt.hu oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadjuk, úgy az általunk kezelt adatokat, a harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatjuk további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen adatkezelési szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a felhasználót nem hozhatja.

Személyes adatait szükség esetén megadjuk a szállítást végző alvállalkozónak (futárcégnek) a rendelés teljesítése érdekében. A megrendelés elküldésével a felhasználó ehhez hozzájárul.

Az Árukereső a honlapjáról érkező vásárlóknak a rendelés teljesítése után kérdőívet küldhet, elégedettségi felmérés céljából e-mailben, mivel a Megbízható Bolt minősítése a vásárlók valós visszajelzése alapján történik. Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., info@arukereso.hu)

Személyes adatok alapja, kezelése, időtartama

A személyes adatok megadása a www.freytagberndt.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson és törvényi szabályozáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával a felhasználó hozzájárul személyes adatainak a megrendelés teljesítése céljából történő kezeléséhez.

Semmilyen szankciót nem érvényesítünk az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Személyes adatokat a megrendelés teljesítésén túl nem használunk fel. Minden olyan esetben, ha az esetlegesen szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, erről az érintettet tájékoztatjuk, és ehhez előzetes hozzájárulását kérjük, illetőleg lehetőséget biztosítunk számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja. Az adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

A megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Megteszünk minden szükséges biztonsági intézkedést az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Fenntartjuk a jogot, hogy az adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsuk, ezt követően azonban valamennyi felhasználót megfelelő módon tájékoztunk. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

Kivételt képeznek az adatfeldolgozás és teljesítés céljából a korábban megnevezett adatfeldolgozók: a futárszolgálat és az Árukereső-Online Comparison Shopping Kft.

A sütikről (cookies)

Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges munkamenet sütiket használ. Ezek a sütik ideiglenesen tárolódnak eszközén, kizárólag a felhasználó aktuális látogatására vonatkoznak és a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről. A munkamenet sütik semmilyen esetben sem gyűjtenek a felhasználóról olyan információkat, amellyel őt azonosítani lehetne.

A rendszerünk a felhasználók aktivitásáról anonimizált adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Az automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra.

Adatok törlése

A felhasználó adatainak módosítását, törlését a rendszerből bármikor írásban kérheti. A törlés időpontja a felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. A törölt adatok helyre nem állíthatóak. A személyes adatok felhasználásáról és kezeléséről 8 munkanapon belül írásbeli tájékoztatást küldünk a címünkre küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a freytag@freytagberndt.hu címre küldött e-mailre válaszolva.

A regisztrációról, vásárlásról

Vásárlás nem csak felhasználói regisztrációval lehetséges, de a regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, személyes adatait nem szükséges újonnan megadni. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért felelősséget nem vállalunk. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a technikai jellegű üzenetet küldjünk számukra, mint például a vásárlás visszaigazolása.

A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

Panasz esetén

Adataink megtalálhatóak az Elérhetőség oldalon. Ha a felhasználó úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el.
Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az adatkezelő munkatársai az email címünkön (freytag@freytagberndt.hu).
A felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

A Google Analyticsről

Weboldalunk a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Analytics (webanalitikai) szolgáltatást használja. A Google Analytics úgynevezett „sütiket” (cookies), a felhasználó számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (például a felhasználó IP-címét) a Google szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal felhasználó által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.
Az így nyert adatok nem rendelhetők hozzá egyértelműen semmilyen természetes személyhez. A Google nem társítja a felhasználó IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal.

Budapest, 2018. május 8.